het bureau | visie | weblog | cursusaanbod | ontwerptafel | O'FEST | kantinegesprek | nieuws | contactHet Bureau
de zeven redenen om u aan te sluiten


|het ontwerp instituut| ontwikkelt zich meer en meer tot een expertisecentrum waar de kennis over het ontwerpvak van tuin en park uitgedragen wordt. Daarbij staat het ‘humaan ontwerp’ steeds centraal. De mens met zijn beleving en ervaring van de buitenruimte als uitgangspunt en niet de overheersende doelmatigheid. Dus een tuin ter inspiratie van het leven, een groenplek ter stimulans en een park ter verrijking van geest en lichaam.

Wat is er mooier dan samen met andere vakgenoten te doen, om met en van elkaar te leren, elkaar te stimuleren. Als u lid wordt van Het Bureau, de ontwerpersgroep waar over ontwerp wordt gesproken, dan heeft u volgende voordelen:

1. Persoonlijke ontwikkeling, beroepskennis en vakmanschap kennen geen eindpunt en dus is permanente uitwisseling van ervaringen essentieel. Speciaal voor de ‘groene ontwerper’ is gestart met dit bijzonder expertisecentrum: Het Bureau.
2. Het Bureau biedt ondersteuning in ontwerp. Net zoals een acteur kan terugvallen op de regisseur, een speler op de coach. Die overzien en stimuleren, zijn los van eigenbelang, zoals het een mentor betaamt. Elke aangesloten ontwerper kan jaarlijks gebruik maken van vier uren waarin ontwerpvragen uit de eigen praktijk aan bod kunnen komen. Daarin zoomen we in op uw vraag en onderzoeken we samen waar u precies tegenaan loopt. Men wordt bij een specifiek ontwerpprobleem, groot of klein, geholpen door iemand van het instituut. Deze individuele coaching kan telefonisch, via e-mail of Skype, of dat kan face to face in een persoonlijk gesprek. Maar altijd in vertrouwen.
3. De leden van Het Bureau hebben recht op een korting van twintig procent op alle cursussen die het ontwerp aanbiedt, tot een maximum van 300 euro per jaar. Deze korting is overdraagbaar op een introducé die u aanbrengt.
4. Vanzelfsprekend heeft elke abonnee een eerste recht op plaatsen bij Het Kantinegesprek en voorrang bij inschrijving op alle activiteiten en cursussen.
5. U hebt de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan drie bijeenkomsten in het land van het Rendez-vous, die plaats vinden bij of in een ontwerpgebied van een van de andere leden (of bij uzelf). Daar wordt het gezelschap rondgeleid en krijgt uitleg en inzicht betreffende het ontwerp. Bij een eenvoudige lunch is er dan gelegenheid om met elkaar te sparren over een eigen opdracht of een ontwerpvraagstuk. Onder elkaar en informeel.
6. Eenmaal per jaar kan men in de nieuwsbrief |memo| gratis een eigen bericht plaatsen van 150 woorden. Een oproep, een sollicitatie, een vraag, of een stelling… alles is mogelijk. Dat gebeurt onder uw eigen naam. Daarmee komt u in contact met een potentiaal van 1.200 lezers uit het vakgebied.
7. U wordt opgenomen op de ledenlijst en kunt het logo van |het ontwerp instituut| voor eigen publiciteit gebruiken. Het instituut gaat zich bij een groter publiek inzetten om de ontwerpkunde en haar ontwerpers goed onder de aandacht te brengen. Dat zal onder meer gebeuren bij tuinbeurzen en publicaties via de brede pers. Op die manier zullen mogelijke opdrachtgevers kunnen gestuurd worden richting ontwerpers bij hen in de buurt.

Al deze voordelen verkrijgt men door een abonnement af te sluiten voor 360 euro per jaar. Dit abonnement dient elk jaar verlengd te worden en loopt niet automatisch door. Succesvolle mensen hebben de eigenschap om snel te beslissen. Dus twijfels overboord en maak gebruik van deze gelegenheid om u aan te melden. Stuur een berichtje naar info@ontwerpinstituut.nl en meldt u vandaag nog aan.

Het Bureau biedt ondersteuning in ontwerp en hulp bij profilering van het eigen bedrijf

© het ontwerp instituut 2017