het bureau | visie | weblog | cursusaanbod | ontwerptafel | O'FEST | kantinegesprek | nieuws | contact

Diverse tuinonderwerpen tijdens Kantinegesprek

Op woensdag 19 september 2018 gaat om 19u30 opnieuw Het Kantinegesprek van start. In deze 18de aflevering zal het tuinontwerp in heel veel facetten aan bod komen. De tuin, als culturele projectie van het landschap en de natuur is immers een boeiende leefwereld van de mens en blijft in volle ontwikkeling. Elke spreker belicht weer een ander facet. Programma wordt half augustus bekend gemaakt.

De formule blijft ongewijzigd: 6 sprekers komen hun werk of onderwerp voorstellen en krijgen daar ieder 20 minuten voor. Na afloop is er alle gelegenheid om te praten met de sprekers en om te netwerken, uniek in de ontwerpwereld. Daar wordt telkens goed gebruik van gemaakt.
De entree en de eerste koffie is gratis, opgave is wel verplicht, via info@ontwerpinstituut.nl. Het Kantinegesprek vindt plaats in het ACEC gebouw, Roggestraat 44 te Apeldoorn (naast het CODA Museum). Voor deelname aan het buffet om 18u00 dient men zich ook op te geven (kosten 10 euro).

het ontwerp instituut 2018