het bureau | visie | weblog | cursusaanbod | ontwerptafel | O'FEST | kantinegesprek | nieuws | contact

Laatste Kantinegesprek?

Tijdens deze aflevering van het Kantinegesprek dat zal plaatsvinden op woensdag 19 september in Apeldoorn zal initiatiefnemer Michel Lafaille de vraag voorleggen of deze ontmoetingen en netwerkmogelijkheid moet worden voortgezet? Wordt de behoefte van de doelgroep juist ingevuld of moet er een andere vorm worden gekozen? Is er een bredere structuur nodig? Zo ja, met welke partijen? Het is goed om de meningen en wensen van tuinontwerpers en aanverwanten te kennen.
Daarnaast staat opnieuw een rijk geschakeerde aflevering op het programma, met zes boeiende sprekers. Het bindende thema tussen deze onderwerpen is de maat en schaal van het tuinontwerp, in zijn verschillende aspecten: kunstzinnig, voedselrijk, artistiek, privé.

- Michel Lafaille opent met bovengeschetste vragen en ontwikkelingen in een wijder perspectief.
- Dan volgt ontwerper Günther de Rooy, wiens ontwerp tot Tuin van het Jaar 2018 werd gekozen. In hoe verre bepaalde zijn eigen ambitie dit ontwerp? Hoe ver mag een ontwerper de opdrachtgever daarin stimuleren?
- Ambitie heeft ook Stefan Jaspers die komt vertellen over zijn deelname aan het Tuinenfestival Appeltern, zijn inspiratie van Herman van Veen en het verschil met zijn deelname aan de Chelsea Flower Show waar hij een Zilveren Medaille won.
- Vervolgens neemt Elsje Bruijnesteijn het publiek mee op een denkbeeldige wildpluk wandeling en vertelt over haar kennis en ervaring op dit gebied.
- Kunstenaarsduo Adelheid en Huub Kortekaas komt vertellen over hun huis en tuin, De Tempelhof, die als totaalkunstwerk in 2018 is opgenomen als jongste monument door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
- Als finale van de avond het laatste optreden van Meneer Vermeer die met zijn botanisch cabaret voor het laatst te genieten zal zijn.
   
De entree is gratis, opgave is wel verplicht, via info@ontwerpinstituut.nl. Het Kantinegesprek start om 19u30 en vindt plaats in het ACEC gebouw, Roggestraat 44 te Apeldoorn (naast het CODA Museum). Voor deelname aan het buffet van 11 euro dient men zich ook op te geven. Dat begint om 18u00.

© het ontwerp instituut 2018