het bureau | visie | weblog | cursusaanbod | ontwerptafel | O'FEST | kantinegesprek | nieuws | contact
  KORTE
  TRAININGEN

  ONTWERPKUNDE
  de basis

  NATUUR in het
  TUINONTWERP


  ONTWERPEN
  met beplanting

  CREATIEF
  ONTWERPEN

  PERSOONLIJKE
  opleiding


NATUUR in het TUINONTWERP
5-daagse cursus

De vraag naar natuur in de tuin is alsmaar nadrukkelijker aanwezig, De tuinbezitters van vandaag engageren zich ook in duurzaamheid en ecologie en beseffen dat de groene wereld van hun tuin, net zoals die van de openbare ruimte in de stad, een essentieel onderdeel vormt van gezondheid en welbehagen.
Opdrachtgevers voelen zich verbonden met een maatschappelijke problematiek, met fenomenen zoals klimaatverandering, de inzet voor biodiversiteit en de verzwakking van het natuurlijk milieu. Het zal dus steeds belangrijker worden voor de tuin- en landschapsontwerper om de kennis te bezitten zo te kunnen ontwerpen en te beantwoorden aan die behoefte. Plantenkennis alleen volstaat dan niet. Een tuinontwerper is geen bioloog of ecoloog, maar iemand die een uitdrukking en vormgeving moet vinden voor de eisenprogramma van de opdracht, waarnaast ook het natuurgevoel van de opdrachtgever gestalte krijgt.

Deze vijfdaagse cursusreeks ‘Natuur in het Tuinontwerp’ zal de cursisten op een beknopte manier in staat stellen om bewuster om te gaan met deze thematiek en leren om zelf oplossingen te vinden op dit gebied. Het onderricht gaat niet zozeer over plantkunde of biologie, maar wel over het inzetten van de beplanting in het ontwerp, op een natuurlijke manier, zonder in namaaknatuur te verzeilen.

  Vraag hier de gratis studiegids aan

© het ontwerp instituut 2018