het bureau | visie | weblog | cursusaanbod | ontwerptafel | O'FEST | kantinegesprek | nieuws | contact

Nieuws

|het ontwerp instituut| is een centrum van activiteiten, een broeinest van creativiteit en een laboratorium van nieuwe ideeŽn. Er gebeurt veel, er is veel nieuws.
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de gang van zaken en vooral om u in staat te stellen uit dat aanbod te halen wat voor u specifiek van belang is en uw interesse wegdraagt, hebben we een aantal communicatiekanalen opgezet, waar u gratis en naar believen gebruik van kunt maken.

- Allereerst is er |koerier| de wekelijkse nieuwsbrief die op maandag verschijnt. Korte en bondige informatie met een min of meer zakelijk karakter over de ontwikkelingen en de nieuwe opzetten. Met af en toe eens een poŽtische beschouwing over tuin, plant of boom. Via deze link kunt u zich gratis abonneren en alle vorige edities teruglezen.
- U kunt ook volgen op Facebook. Bijna dagelijks nieuwe items, luchtige gedachten en mooie fotoís die gedeeld kunnen worden. Ook korte reacties en verslagjes na excursies, eindpresentaties of andere activiteiten.
- De persberichten. Meestal bedoeld voor en gericht aan de vakpers, met aankondigingen of belangrijke stappen voor het instituut. Die verschijnen met regelmaat in de geschreven en digitale pers Hebt u interesse om deze berichten te ontvangen of te verspreiden: laat u op de perslijst zetten en stuur ons een berichtje via info@ontwerpinstituut.nl
- Het Kantinegesprek is een bijeenkomst met sprekers en netwerkgelegenheid. U hoeft echter geen lid te zijn van Het Bureau of verplicht een cursus te volgen om te kunnen deelnemen aan deze gratis bijeenkomst. Meldt u gerust aan en maak er gebruik van. U hoort de nieuwtjes, spreekt anderen, proeft de sfeer en legt nieuwe contacten. U bent op de hoogte en voelt zich betrokken.
- De gratis Open Lesdagen ter kennismaking. Enkele keren per jaar organiseert het instituut ter kennismaking Open Lesdagen waar u gratis aan kunt deelnemen. Daar wordt een dag les gegeven op de manier zoals dat in de cursussen gaat, met hoorcollege, oefeningen, discussie. Deze vinden plaats in het ACEC gebouw te Apeldoorn waar normaal ook de lessen gegeven worden. Met een simpele e-mail kunt u zich opgeven en wordt uw plaats gereserveerd.

Bekijk hier het Nieuws archief


De kunst van de herinnering is de kunst van de aandacht. Samuel Johnson

© het ontwerp instituut 2017