Opening van de cursus ‘Ontplooiing als Ontwerper’:
‘Aandacht schenken is zich openstellen en één worden met het andere.
Door de buitenwereld met aandacht te bekijken, neemt de waarnemer haar in zijn eigen innerlijke werkelijk op.
Hij breekt door de grenzen van zichzelf en verenigt zich met het object van zijn aandacht.
Hij laat informatie naar binnen vloeien en assimileert die.
Pas door ontvankelijkheid is de onrust mogelijk die creativiteit verwekt.’